ПРЕАМБУЛА

Шановний користувач сайту https://stroymall.com.ua звертаємо Вашу увагу на те, що використання в будь-якому вигляді сайту https://stroymall.com.ua (в тому числі, але не обмежуючись, замовлення Вами товарів з використанням  https://stroymall.com.ua, участь в акціях і т.ін.) є Вашою беззаперечною згодою з усіма умовами, зазначеними у даній публічній оферті і прирівнюється до підписання договору обома сторонами. Дана публічна оферта є обов'язковою для виконання сторонами. У разі Вашої незгоди з умовами даної публічної оферти, Ви повинні утриматися від використання сайту https://stroymall.com.ua.

ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

1. Сайт - web-сайт, що належить Власнику сайту і має адресу в мережі Інтернет https://stroymall.com.ua, за допомогою якого Користувач має можливість здійснити покупку бажаного товару.

2. Користувач (Ви) - фізична особа, резидент України, яка досягла 18 - річного віку, що має повну дієздатність, яка використовує даний сайт і / або його окремі інструменти, та яка погодилася з умовами Публічної оферти і виконала всі її умови описані нижче.

3. Покупець - Користувач, який здійснив покупку на сайті  https://stroymall.com.ua

4. Угода - дана публічна оферта, включаючи всі її умови.

5. Товар - товари, послуги, інші матеріальні і нематеріальні об'єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

6. Замовлення - звернення Користувача через Сайт і / або за допомогою дзвінка на гарячу лінію до Продавця з проханням здійснити реалізацію товару, а також сукупність товарів, зазначених у замовленні Користувача.

7. Платник - особа, яка здійснює оплату замовлення Користувача.

8. Одержувач - особа, зазначена Платником в формі замовлення в якості особи і уповноважена Платником отримати товар. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

9. Пропозиція - відомості про товар, розміщені Продавцем на Сайті, які включають в себе інформацію про товар, його ціну, способи оплати та доставки, інформацію про знижки та акційні пропозиції на товар, а також інші умови придбання товару. Умови Пропозицій, розміщених на Сайті, встановлюються Продавцем. Пропозиція є інформацією про можливі умови покупки товару.

10. Сторони - Продавець, Покупець, Користувач

ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ УГОДИ

1.1. Ця Угода регулює порядок доступу Користувача до інформації, що розміщується на Сайті, порядок використання Сайту, а також можливість передачі таких товарів Користувачеві.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Використовуючи матеріали та інструменти Сайту, Користувач вважається таким, що беззастережно і безумовно приймає (акцептує) цю Угоду. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди до реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Угоди (у відповідності зі статтями 641, 642 Цивільного Кодексу України).

1.3. Інформація про товар відображається на сайті  https://stroymall.com.ua  і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Будь-яка інформація про товар Продавця, умови акції, ціни товару, і будь-які інші правила надання послуг Продавцем відображаються на сайті  https://stroymall.com.ua. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті https://stroymall.com.ua .

1.4. Цей договір може бути укладений право- і дієздатним Користувачем, які досягли 18 років. Приймаючи умови договору, Ви підтверджуєте свою право- і дієздатність, приймаєте на себе зобов'язання, що виникають в результаті використання сайту https://stroymall.com.ua  і укладення даного договору.

1.5. Пропозиція на Сайті не є офертою. Користувач після ознайомлення з розміщеною на сайті Пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення і / або здійснити замовлення за номером телефону, вказаним на Сайті. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання Користувачем товару на умовах, зазначених у відповідному Пропозицію.

1.6. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо Продавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив товар, надав рахунок на оплату замовлених товарів.

1.7. Продавець має право запропонувати реалізувати товар на інших умовах після отримання оферти Користувача. В такому випадку ця пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічній оферти вважається фактичне отримання Користувачем і / або Одержувачем товару на умовах, передбачених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Покупцем.

1.8. Узгодженням всіх істотних умов Сторонами є оплата та / або фактичне отримання товару Покупцем, а також відвантаження товару Продавцем.

1.9. Сторони погоджуються, що направлення Продавцем будь-яких повідомлень про наявність товару, прийняття замовлення, терміни доставки товару, його ціну, умови і формах оплати, статус та / або зміни статусу замовлення і т.ін., відправлених Продавцем за допомогою електронної пошти, sms- повідомлень, за допомогою телефонії, є виключно повідомленням Покупця про отримання оферти Продавцем і не може свідчити про її акцептування Продавцем.

1.10. З порядком доставки Товару можна ознайомитися на сайті https://stroymall.com.ua в розділі «Оплата і доставка».

1.11. Моментом отримання товару Одержувачем є підписання Одержувачем документа, що підтверджує факт прийняття замовленого Користувачем товару (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилку, товарно-транспортна накладна і т.ін.) або фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення ним дій, що свідчать про прийняття товару. Перед відправкою товар перевіряється і страхується. При отриманні товару Одержувач зобов'язується перевірити товар на наявність пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, видаткова накладна, акт прийому-передачі) і в разі проблем на місці пред'явити претензії службі доставки. Продавець не несе відповідальність за дії компанії перевізника.

1.12. При прийнятті (акцептування) оферти Продавця Користувач надає згоду про отримання інформації про товар за допомогою дистанційного зв'язку. Проставленняпідпису на документах, що підтверджують прийняття товару та / або фактичне прийняття товару, означає, що Одержувач отримав всі необхідні відомості (інформацію) про товар до моменту його приймання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. Будучи Користувачем Сайту, Ви гарантуєте не робити будь-яких дій, що порушують законодавство України, норми міжнародного права і дій, які можуть порушити нормальне функціонування Сайту.

2.2. Користувач надає свою згоду на використання і обробку персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач також підтверджує, що ознайомлений і згоден з умовами цієї Угоди.

2.4. Приймаючи умови Угоди Користувача, Користувач підтверджує, що він є право- і дієздатним, а також що у нього відсутні будь-які обмеження в дієздатності.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.6. Відповідальність за грошові перекази, які здійснюють Платники, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Користувач.

2.7. Адміністрація сайту не несе відповідальності за працездатність обладнання, на якому розміщений сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інших технічних засобів для здійснення Користувачами доступу до Сайту.

2.8. Продавець не несе відповідальність за дії Перевізника, пошкодження товару, в тому числі за терміни перевезення компанією перевізником, а також за збереження доставки.

2.9. Відповідальність Продавця за зміни умов реалізації товару обмежується правом Покупця відмовитися від придбання товару і вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів (якщо вони сплачені).

2.10. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне і / або неправильне зазначення даних в замовленні призвело до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою товару за невірною адресою або видачу товару невірному Одержувачу, все пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати товару. Користувач зобов'язаний надати про себе всю необхідну інформацію для здійснення електронної угоди.

ІНШІ УМОВИ

3.1. Користувач має право призначити Одержувачем товару, що купується третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного Кодексу України.

3.2. Користувач має право обміняти або повернути товар Продавцю відповідно до законодавства України про захист прав споживачів.

3.3. Всі можливі суперечки і протиріччя, що виникають між Сторонами в рамках цієї Угоди, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України виключно за місцем реєстрації Адміністрації сайту. Визнання судом будь-якого положення цієї Угоди недійсним не скасовує дію Угоди в решті частини і не знімає з Користувача Сайту зобов'язань, прийнятих при реєстрації.

3.4. Всі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) https://stroymall.com.ua належать Адміністрації сайту.

3.5. Користувач погоджується з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті, Продавець буде направляти на електронну адресу користувачів листи та / або повідомлення, в тому числі, рекламного характеру. Користувач має право відмовитися від такої розсилки самостійно.

3.6. Вказуючи номер мобільного телефону в замовленні, Користувач автоматично погоджується отримувати SMS-повідомлення від Сайту, в тому числі рекламного характеру. При виникненні наміру зупинити розсилку такого роду, Користувач повинен звернутися в технічну підтримку Сайту.

3.7. Користувачеві забороняється розміщувати призначений для користувача контент, заборонений чинним законодавством та / або такий, що суперечить морально-етичним нормам спільноти.

3.8. Здійснюючи Замовлення на Сайті, Користувач добровільно надає свою згоду Адміністрації сайту на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знищення) зазначених їм даних, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта, телефон, адреса, з метою забезпечення відносин в сфері купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері рекламних і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних перевізникам, транспортні но-експедиторських і кур'єрським організаціям, іншим третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації сайту. Дане положення діє протягом 5 років з моменту оформлення останнього замовлення на сайті.

3.9. Користувач ознайомлений і згоден з умовами даної угоди.

Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин Stroymall.com.ua на офіційному інтернет-сайті https://stroymall.com.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП і юридичним особам для реалізації товару.

Оплата і доставка

ОПЛАТА ЕЛЕКТРОННОЮ КАРТОЮ

Оплата карткою проводиться картою за допомогою системи електронних платежів. Після оформлення замовлення наш менеджер надішле вам посилання на сторінку для оплати платежів.

БЕЗГОТІВКОВИЙ ПЛАТІЖ

Ви можете оплатити замовлення у будь-якому банку або через Приват24. Після оформлення заявки наш менеджер надішле вам на електронну пошту, факс або у месенджері рахунок-фактуру з реквізитами для оплати, який є дійсним протягом 3 робочих днів.

НАКЛАДЕНИЙ ПЛАТІЖ

Ви можете оплатити ваше замовлення безпосередньо при отриманні. Відправка великогабаритного вантажу здійснюється за умови передплати 30% від вартості товару. Звертаємо вашу увагу, що транспортні компанії стягують за дану послугу додаткову плату. Вартість післяплати варіюється у межах 20 грн + 2% від загальної суми переказу.

Умови та ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ

Ми здійснюємо доставку продукції в будь-яку точку України. Приблизну вартість доставки можете розрахувати при оформленні замовлення. Співпрацюємо з транспортними компаніями такі як Нова Пошта та Делівері. Можлива доставка нашою логістикою.

Якщо ви не хочете сплачувати вартість доставки кур’єрськими службами або вам зручніше забрати товар самостійно, ви можете домовитися з нашими менеджерами за вказаними телефонами на сайті про час та умови отримання замовлення.

ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ОБМІН

Ми впевнені в якості продукції, яку реалізуємо. Перед збутом кожне замовлення проходить ретельну перевірку на якість.

У разі, якщо ви виявите брак (що практично неможливо), або передумаєте щодо товару – ми зобов'язуємося здійснити повернення або обмін протягом 14 днів з моменту оформлення покупки. У разі повернення товару грошові кошти будуть повернуті протягом 5 робочих днів, на зазначенний Вами рахунок у банку.

У такому випадку послуга доставки на повернення буде здійснюватися за рахунок покупця.

Ці правила повернення товару складені відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». Товари належної та неналежної якості мають різні умови повернення.

Умови повернення товару належної якості

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" споживач має право протягом чотирнадцяти днів (не рахуючи дня покупки) повернути або обміняти товар належної якості лише за одночасного дотримання покупцем наступних умов:

1.Товар не був в експлуатації (не використовувався) збережені всі пломби та ярлики; цілісність комплекту та упаковки не порушена, тобто він зберігся у тому вигляді, в якому його придбали.

2.Минуло менше двох тижнів із моменту придбання товару.

Є касовий чи товарний чек, інший документ, що підтверджує оплату.

3.Він не відноситься до переліку товарів належної якості, повернення яких обмежене рішенням Кабінету Міністрів України (постанова 19 березня 1994 р. №172), тобто в переліку товарів, що не підлягають обміну та поверненню.

Обміну (поверненню) не підлягають:

  • тканини;
  • тюлегардинні та мереживні полотна;
  • килимові вироби метражні, інші мірні вироби (ковролін, лінолеум, килимові доріжки, інші)

     Умови повернення товару неналежної якості

    Товар неналежної якості - це товар, який має недоліки або суттєві недоліки, які не дозволяють використовувати його за призначенням. Повернення товару неналежної якості здійснюється у період встановленого виробником терміну гарантії.

  У разі, якщо ви отримали товар із браком або товар, який не відповідає вашому замовленню, необхідно зробити знімки дефектності товару та надіслати на ел. пошту stroymall17@gmail.com. Протягом дня, необхідно зв'язатися з менеджером та повідомити про відправку фото, отримати подальші інструкції та терміни написання рекламаційної претензії.

Якщо повернення товару підтверджено, покупець може повернути товар продавцю за таких умов:

  • збережено гарантійний талон та документ, що підтверджує оплату;
  • цілісність комплекту не порушена

Майнова відповідальність за товар, а також термін дії гарантії настає при передачі товару клієнту, або у разі безготівкового розрахунку після підписання видаткової накладної на товар. Претензії клієнта після укладання чи іншого використання, чи видозміни товару не приймаються.

Товари на індивідуальне замовлення поверненню не підлягають.

Ми робимо все можливе, щоб наша продукція радувала клієнтів багато років і питання повернення для вас були не актуальні.

ГАРАНТІЯ ДОСТАВКИ

Обов'язково перевіряйте продукцію безпосередньо у місці отримання. Відповідальний за цілісність посилки при транспортуванні – перевізник.

У разі виявлення пошкоджень, зверніться до менеджера транспортної компанії, який у вашій присутності зобов'язаний скласти акт прийому-передачі посилки із зазначенням кількості зіпсованої продукції.

Згідно з актом вам повинні компенсувати її вам і доставити абсолютно БЕЗКОШТОВНО.

СЛУЖБИ ДОСТАВКИ

Ми співпрацюємо з такими службами доставки, як Нова Пошта та Міст Експрес. Також у вас є можливість скористатися послугами кур'єра. Залежно від обраного вами варіанту оцінюється вартість доставки і терміни. У вартість доставки ми не включаємо та не здійснюємо підйом на поверх.